Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Johan van der Weij
database-id
137


Burger

Categorie :Geëxecuteerd/Standrecht
Naam :Johan van der Weij     (Man)
Leeftijd :19
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Johan van der Weij en Willemijntje Keur
Beroep :Metaaldraaier
Adres :Vlissings Wagenplein 2
Middelburg
Geboortedatum : 31-12-1924Plaats:Utrecht
Overlijdensdatum :19-09-1944    Plaats:Vlissingen
Geëxecuteerd.
Begraven:Alg begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg,
Grafnummer:Erehof-A-13
Monument:

Verzetsmonument Klein-Valkenisse, Valkenisseweg, Biggekerke, op de plaquette wordt de naam vermeld. Aan het begin van de Valkenisseweg staat een informatiebord met de namen van de 6 slachtoffers en een uitleg over het kruis op de achtergrond, hoog in de duinen. "Monument voor Nederlandse Militairen", Alg begraafplaats, Erehof, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.                      Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.

Datum op grafsteen is 10-09-1944.
Persoonlijk verhaal : Johan van der Weij

Werd op 11-9-1944 gearresteerd wegens sabotage en het wegnemen van wapens bij de Duitse Wehrmacht bij de Sloedam. Op 19-9-1944 door Standgericht Middelburg ter dood veroordeeld, gefusilleerd en begraven in de duinen bij Klein Valkenisse. Is later in Middelburg herbegraven.

5 man gefusilleerd in de duinen bij Klein-Valkenisse

Aan het einde van de oorlog werd het standrecht dat voorheen alleen voor Duitse militairen bestond ook van toepassing op burgers. Als je je schuldig had gemaakte aan een actie die tegen de Duitsers was gericht kon je vanaf dat moment voor een tribunaal van drie militairen ter dood worden veroordeeld. Tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. De hoogste officier in de regio bekrachtigde het vonnis en hij was tevens degene die een eventueel gratieverzoek kon honoreren.

Op 11 september werden in de duinen bij Klein-Valkenisse op Walcheren een 5-tal personen die volgens het standrecht veroordeeld waren geëxecuteerd. Onder hen waren drie Belgen die onderduikers verborgen zouden hebben en in het bezit waren van wapens en munitie.

De Middelburger Wim Niesthoven werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag (5 september) een sabotagedaad had uitgevoerd. Hij had een gat in het wegdek gegraven met de bedoeling de terugtocht voor de Duitsers te bemoeilijken.

Andries Dieleman uit Wissenkerke werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag had geholpen een aantal Duitsers te ontwapenen en gevangen te zetten.

Een week later werd er in de duinen het zesde slachtoffer van het standrecht begraven. De 19 jarige Johan van der Weij die veroordeeld was voor het wegnemen van een Duits geweer bij de Sloedam was in de bomvrije kazerne in Vlissingen geëxecuteerd. Zijn jongere vriend die tijdens de diefstal van het wapen gewond was geraakt kon zolang hij in het ziekenhuis lag niet veroordeeld worden. De behandelend arts vond steeds een reden om de jongen in het ziekenhuis te houden.

De families van de slachtoffers werden niet geïnformeerd over de executie. Ze hadden geen idee waar de mannen waren. Op aanwijzingen van een in Duitse krijgsdienst opgenomen Pool die de executies had bijgewoond werden op 15 januari 1946 de lichamen gevonden in een massagraf bovenop de duinen. Op deze plaats is later een betonnen kruis geplaatst.

Bronnen
Oorlogsslachtoffers herdacht;Traces of War Biggekerke;

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id