Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Karel Godfried Bron
database-id
236


Burger

Categorie :Krijgsgevangen-,Werk-/Strafkamp
Naam :Karel Godfried Bron     (Man)
Leeftijd :47
Burgerlijke Status: Gehuwd met Julie Emilie Hollander
Beroep :Directeur Stoomvaart Maatschappij Zeeland
Adres :Koudekerke
Geboortedatum : 30-04-1897Plaats:Amsterdam
Overlijdensdatum :10-05-1944    Plaats:Natzweiler-Struthof
Groep Bron;OD-ZLD;
Begraven:Nieuwe alg begraafplaats, Traay, Driebergen-Rijssenburg,
Grafnummer:L4--448
Persoonlijk verhaal : Karel Godfried Bron

Karel Godfried Bron was een zoon van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten in Nederlands-Indië, de viceadmiraal J.A.M Bron. In de oorlog was hij hoofd van de Ordedienst in Zeeland.

Op 8 juni 1942 werd Karel Bron opgepakt door de SD op zijn woonadres in Koudekerke. Waarschijnlijk als gevolg van verraad door Izaak Daane. Daane was geinfiltreerd in het verzet en was betrokken bij de gevangenname van diverse verzetsmensen.

Bron werd na zijn arrestatie eerst een aantal dagen vastgehouden in in het huis van bewaring in Middelburg. op 12 juni 1942 werd hij overgebracht naar de SD gevangenis te Schevingen (het Oranje Hotel) Hij verbleef hier in cel 491. Op 17 november werd hij overgebracht naar Kamp Haaren, waar hij in cel 52 verbleef. Bron verbleef hier met andere leden van de verzetgroep 'Van Hattem'. Bron verbleef tot 12 mei 1943 in kamp Haaren. Toen werd hij overgeplaatst naar de Kriegwehrmachtgefängnis te Utrecht voor het ID-Proces. Hier heeft Bron zelfs enige tijd als bibliothecaris gewerkt.

Het proces tegen Bron vondt plaatst op 24 en 25 mei 1943. Hij werd door het Gericht Luftgau Holland Aktenzeich veroordeeld en op 9 oktober naar Kamp Amersfoort overgebracht. 2 weken later ging hij op transport richting KL Natzweiler-Struthof waar hij na een reis van 3 dagen op 26 oktober zou zijn aangekomen. Bron kreeg als kampnummer 5629. 

Bron was in Natzweiler-Struthof eerst werkzaam bij de Strassenbau waar grondwerk werd uitgevoerd met kruiwagens. Na een Schonung-periode kwam Bron terecht in de Weberei. Nadat hij vervolgens voor korte tijd in de Steinbruch tewerk gesteld werd kwam hij terecht in de nachtploeg bij de Weberei. Dat was de minst slechte periode omdat hier maar 1 appel moment was en er een extra maaltijd was. Overdag werdt geslapen. Bron werkte hier met onder meer Wiardi Beckman, Krediet en Bommezijn (rechter van het hooggerechtshof te 's Gravenhage). Nadat de nachtploeg werd opgeheven kwam Bron in de Stubendienst. Hier werd hij ziek en werd hij opgenomen in het hospitaal. Hier overleed hij op 10 mei 1944 om 6.10 uur aan acute dysenterie. 

 

Verraad van Daane, leden van de groep Van Beest, Van Hattem en Niftrik opgepakt.

De groep ‘Van Beest’ werd in 1942 verraden door Izaäk Daane. Izaäk was een jaargenoot van Van Beest. In tegenstelling tot Van Beest had Daane NSB sympathieën. Hij was vrijwel direct na de capitulatie bij de politie gegaan en had hoogstwaarschijnlijk een aandeel in het oprollen van de verzetsorganisaties "Leeuwen-garde" en "Oranje voor Nederland". In 1942 infiltreerde hij in de groep Van Beest en de ontsnappingslijn Niftrik waarmee via België mensen uit Nederland werden vervoerd.

Vlak nadat men binnen de groep van Beest argwaan kreeg begon de SD in maart 1942 met het oppakken van personen die actief waren binnen de groep Van Beest en van Hattem. Het bleek als snel dat Daane hierachter zat. Daane werd geschaduwd en toen hij met een nazi-embleem op zijn jasje het Gestapo kantoor in Rotterdam verliet was het bedrog van Daane duidelijk. Daane, die niet wist dat hij was ontdekt, werd in de eerste week van augustus 1942 meegelokt naar de heide bij Anloo en daar geliquideerd.

Het lichaam werd begraven. Omdat Daane's contacten bij de SD waren geïnformeerd over de trip naar Anloo vonden ze al snel het niet zo heel goed verborgen lichaam. Via het notitieboekje dat Daane bijhield konden ze nog een aantal verzetsmensen oppakken. Mogelijk zijn tijdens de verhoren van deze mannen nog meer namen genoemd zodat steeds meer verzetsmensen werden opgepakt.

Van Beest zelf kwam tijdens zijn arrestatie om het leven. De gevangengenomen verzetsmensen werden op basis van de gevonden bewijzen ter dood veroordeeld, of naar concentratiekampen gestuurd. De te dood veroordeelden werden in kamp Amersfoort werden vastgehouden en op 20 juli 1943 later samen met 15 anderen op de Leusderheide gefusilleerd. 

In de Middelburgse wijk Prooijenspark zijn diverse straten vernoemd naar verzetsmensen uit de groep "Van Beest"

Onderscheidingen
Bronzen KruisBronzen Kruis
Verzetsherdenkingskruis Verzetsherdenkingskruis
MK 1914-191MK 1914-191
.
Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
familie archief KG Bron

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id