Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Wilhelmus Niesthoven
database-id
242


Burger

Categorie :Geëxecuteerd/Standrecht
Naam :Wilhelmus Niesthoven     (Man)
Alias/Schuilnaam:Wim
Leeftijd :28
Burgerlijke Status: Gehuwd met Anna Lampert
Beroep :Loodgieter
Adres :Poelendaeleweg 19 / Bagijnhof 20
Middelburg
Geboortedatum : 28-02-1916Plaats:Middelburg
Overlijdensdatum :11-09-1944    Plaats:Biggekerke
Datum overlijdensakte is 29-10-1946, nummer 14, Biggekerke.
Gefusilleerd in de duinen tussen Kaapduin en Valkenisse.
Begraven:Alg begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg,
Grafnummer:Erehof-A-14
Monument:

Verzetsmonument Klein-Valkenisse, Valkenisseweg, Biggekerke, op de plaquette wordt de naam vermeld. Aan het begin van de Valkenisseweg staat een informatiebord met de namen van de 6 slachtoffers en een uitleg over het kruis op de achtergrond, hoog in de duinen.                                                                                                      Monument "Koninklijke Maatschappij De Schelde", van Dishoeckstraat, Vlissingen, op één van de plaquettes aan de rechterkant wordt de naam vermeld.                                "Monument voor Nederlandse Militairen", Alg begraafplaats, Erehof, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.                        Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.

Persoonlijk verhaal : Wilhelmus Niesthoven

Gearresteerd wegens sabotage.

5 man gefusilleerd in de duinen bij Klein-Valkenisse

Aan het einde van de oorlog werd het standrecht dat voorheen alleen voor Duitse militairen bestond ook van toepassing op burgers. Als je je schuldig had gemaakte aan een actie die tegen de Duitsers was gericht kon je vanaf dat moment voor een tribunaal van drie militairen ter dood worden veroordeeld. Tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. De hoogste officier in de regio bekrachtigde het vonnis en hij was tevens degene die een eventueel gratieverzoek kon honoreren.

Op 11 september werden in de duinen bij Klein-Valkenisse op Walcheren een 5-tal personen die volgens het standrecht veroordeeld waren geëxecuteerd. Onder hen waren drie Belgen die onderduikers verborgen zouden hebben en in het bezit waren van wapens en munitie.

De Middelburger Wim Niesthoven werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag (5 september) een sabotagedaad had uitgevoerd. Hij had een gat in het wegdek gegraven met de bedoeling de terugtocht voor de Duitsers te bemoeilijken.

Andries Dieleman uit Wissenkerke werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag had geholpen een aantal Duitsers te ontwapenen en gevangen te zetten.

Een week later werd er in de duinen het zesde slachtoffer van het standrecht begraven. De 19 jarige Johan van der Weij die veroordeeld was voor het wegnemen van een Duits geweer bij de Sloedam was in de bomvrije kazerne in Vlissingen geëxecuteerd. Zijn jongere vriend die tijdens de diefstal van het wapen gewond was geraakt kon zolang hij in het ziekenhuis lag niet veroordeeld worden. De behandelend arts vond steeds een reden om de jongen in het ziekenhuis te houden.

De families van de slachtoffers werden niet geïnformeerd over de executie. Ze hadden geen idee waar de mannen waren. Op aanwijzingen van een in Duitse krijgsdienst opgenomen Pool die de executies had bijgewoond werden op 15 januari 1946 de lichamen gevonden in een massagraf bovenop de duinen. Op deze plaats is later een betonnen kruis geplaatst.

Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
Oorlogsslachtoffers herdacht;
Bron overlijden: overlijdensakte 1
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 14

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id