Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Cornelis de Graaff
database-id
286


Burger

Categorie :Geëxecuteerd/Standrecht
Naam :Cornelis de Graaff     (Man)
Leeftijd :29
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Jacob de Graaff en Kaatje Dalebout
Beroep :Schilder
Adres :Goes
Geboortedatum : 03-11-1914Plaats:Goes
Overlijdensdatum :10-08-1944    Plaats:Vught
Verzet. Verzetsman (Trouw, LO). Op 21 sept. 1943 gearresteerd.
Gefusilleerd.
Begraven:Geen graflocatie bekend
Monument:
 • Oorlogsmonument, Grote Markt, Goes.
 • Monument op de Fusilladeplaats, Lunettenlaan, Vught.
 • Nationaal monument Kamp Vught.
Persoonlijk verhaal : Cornelis de Graaff

In Memoriam Kees de Graaf   (verzet mededelingen no 285 (11/8))

Het was een sober berichtje, dat dezer dagen de Duits-Japanse kranten vertelden: de moord door den bezetter op Cornelis de Graaff. Hij is één der zeer velen, die als slachtoffer van verraad voor Koningin en Vaderland,voor de Vrijheid van onze ToeKomst zijn gevallen. Het is met diep medeleven,dat we bij de dagelijkse frontberichten
getuigen willen van het goede werk, dat ooK Kees de Graaff in den strijd tegen den vijand heeft verricht.Hij heeft geleefd,gestreden en tenslotte geleden voor het ideaak, dat·ook ons bezielt. Kees de Graaff neemt niet meer aan den strijd deel. Het vaandel, dat zijn hand droeg, is hem ontvallen, maar wordt door ons verder gedragen. Mogen wij de moed en de Kracht vinden om, na de ontroosting·van zijn heengaan, nu de terreur verscherpt,vol te houden,totdat de eindoverwinning is bereikt en tot het Koningkrijk der Nederlanden fierder dan ooit zal herrijzen!


Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Naar hem is de de Graaffstraat in Goes genoemd.

 

Verzetsmensen opgepakt na verraad Fransz Still en Anton van der Waals

In 1943 werd een aantal Zeeuwse verzetsmensen opgepakt doordat ze verraden waren door Fransz Still. Fransz was getrouwd met een Nederlandse en deserteerde op 1 augustus 1943. De familie Stoorvogel uit Harderwijk wilde hem via de pilotenlijn van de OD richting Frankrijk leidden. Hierbij belandde Still in Zeeland. Hij kwam via de Goese Sam Buijs bij diens aanstaande schoonvader Jan Mol in Kapelle terecht. 

In Kapelle leerde Still meer verzetmensen kennen. Toen een aantal van hen het echtpaar Still over de grens wilde smokkelen liepen ze in Nieuw-Namen tegen de lamp.  Tijdens het verhoor verraadde het echtpaar Still de namen van hun helpers. 

Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van behoorlijk wat Zeeuwse verzetsmensen. Tijdens de golf van arrestaties die in de periode augustus-september plaats vond kon een aantal verzetsmensen de dans ontspringen door onder te duiken. De verzetsmensen die opgepakt werden, werden blootgesteld aan wrede verhoren. Een aantal van hen heeft hierbij namen genoemd van andere personen uit het verzet. 

Onderstaande lijst toont een aantal namen van personen die naar aanleiding van het verraad van Still zijn veroordeeld:

 • Jan Mol* 
 • Sam Buijs
  • Kees de Graaf*
 • Leendert Stoorvogel
 • Johann Meijboom*
 • Petrus Brekelmans
 • Jacobus Klaaijsen*
 • Johannes Vos 
 • Stoffel van Oosten 
  • Kees de Graaf
 • Gommert Traas 
 • Leonardus Kalle 
 • Leendert Serier*
 • Gerardus Jansen
 • Piet van der Geest

In diezelfde periode was ook de V-Mann Anton van der Waals actief. Hij was bij de dienst WIM geinfiltreerd. Toen de eerste arrestaties plaats vonden doken wederom veel verzetsmensen onder. Uiteindelijk werden 52 personen veroordeeld naar aanleiding van deze arrestatiegolf. Tijdens de verhoren is ook hier weer een aantal personen doorgeslagen. Bij de veroordeelden zaten 25 mensen met een Zeeuwse achtergrond waaronder:

 • Jan Vermeulen
 • Bert Bakker
  • Kees de Graaf*
 • Dirk van Tuijl
 • Pieter Hagenaar
 • Cornelis Groenendijk

Hoewel de twee 'verraders' geen band met elkaar hadden, hadden de verzetsmensen dat wel. Een aantal was actief in meerdere takken van het verzet en dat leidde ertoe dat er steeds meer mensen door de mand vielen. Ofwel op basis van bij huiszoeking gevonden spullen ofwel doordat iemand tijdens het verhoor een naam had genoemd.

De naam Kees de Graaf komt een aantal keren voor. Uit verslagen blijkt dat meerdere personen tijdens het verhoor zijn naam hebben genoemd. 

Veel van de veroordeelden werden afgevoerd als 'Nacht en Nebel' gevangene. Deze personen mochten geen contact met familie meer hebben en werden naar onbekende oorden overgebracht. Vaak werd pas ver na de oorlog duidelijk waar zo'n veroordeelde was terechtgekomen/gestorven.

Bronnen
O.G.S.
Bron overlijden: overlijdensakte 123, ook op overzicht slachtoffers 1944 kamp Vught.

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id