Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Leendert Gerardus Coomans
database-id
4318


Militair

Categorie :Vliegtuigincident
Naam :Leendert Gerardus Coomans     (Man)
Leeftijd :28
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Cornelis Willem Coomans en Lena de Regt
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Marine Reserve
Eenheid :347 School Squadron US Army Air Force
Rang :Officier-vlieger 3e klasse
Status :Onbekend
Geboortedatum : 20-10-1913Plaats:Tholen
Overlijdensdatum :01-10-1942    Plaats:San Antonio, Texas
Tijdens nachtvlucht verongelukt.
Begraven:Cedar Lawn Cemetery, West Capital Street, Jackson, Mississippi (USA)
Grafnummer:41-1-3
Monument:
  • Herdenkingsmonument, Cedar Lawn Cemetery, West Capital Street, Jackson, Mississippi, op het monument wordt de naam vermeld.
  • Herdenkingsmonument, Vossemeersepoort, Tholen.
Persoonlijk verhaal : Leendert Gerardus Coomans

  Leendert volgt na de lagere school de H.B.S. in Bergen op Zoom (NB) doet examen
in 1932. Ook is hij zeer sportief, naast diverse overwinningen bij het hardlopen is hij
in 1933 geslaagd voor het examen zwemonderwijzer.                                                  Over Leendert is uit de periode 1934 - 1942 geen informatie over zijn doen en
laten beschikbaar. Het vermoeden bestaat dat hij naar Nederlands Indië is ver-
trokken om daar als gymnastiek onderwijzer te gaan werken.
Leendert is gedurende de mobilisatie opgeroepen als Officier-vlieger der 3e klasse
KMR (Koninklijke Marine Reserve) met als Mobilisatie-stamboeknummer 9000389.

Vrij snel na de capitulatie van Java vertrekken er vanuit Australië, in april 1942, een
groot aantal militairen van de Marine Luchtvaartdienst en de Militaire Luchtvaart van
het KNIL naar de Amerikaanse vliegbasis Jackson in Mississippi. Daar is de "Royal
Netherlands Military Flying School" (RNMFS) opgericht. Van de 460 leerlingen, voor-
namelijk afkomstig uit Nederlands-Indië, werden 126 aangewezen voor dienst bij de
Marine Luchtvaartdienst en 334 voor dienst bij de Militaire Luchtvaart van het KNIL.
Leendert Coomans was in het kader van de opleiding voor het waarnemersbrevet
gedetacheerd bij het 347 School Squadron van de US Army Air Force, op de vlieg-
basis Brooks Field nabij San Antonio in Texas. Op woensdag 30 september 1942 tijdens een nachtvlucht met de Curtiss O-52 (serialnummer 40-2845) waarbij Leendert als waarnemer was ingedeeld, is het vliegtuig door een onbekende oorzaak verongelukt, 10 miles west van Garwood in Texas.
Leendert Coomans raakt zwaar gewond, de Amerikaanse piloot, de
2e Lieutenant Sam Milton Baker (23 jaar) komt direct om het leven.
Leendert Coomans is overgebracht naar een hospitaal in in San Antonio,
daar is hij opdonderdag 1 october 1942 aan zijn verwondingen overleden.
De familie van kreeg in december 1943 via het Rode Kruis bericht van
het overlijden van Leendert. Bron: stiwotforum.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Verbleef in Ned. Indië als vlieger. Vloog diverse oorlogsvluchten o.a. tijdens de Slag in de Javazee. Na Japanse inval week de luchtmacht uit naar Australië en later naar de Verenigde Staten. Hier overleed hij tijdens een nachtvlucht.

Onderscheidingen
Oorlogskruis (NL)Het Oorlogsherinneringskruis werd in Nederland bij Koninklijk Besluit no. 6 van 16 maart 1944 ingesteld en verving het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Deze laatste onderscheiding werd voor bijzondere campagnes toegekend maar het Oorlogsherinneringskruis was een veel algemenere onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. Aan het kruis waren vanaf de instelling een aantal gespen verbonden. Ook daarin was het kruis een navolging van het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven.
.
Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
Overzicht slachtoffers Tholen door dhr. Zuurdeeg; O.G.S.; C.B.G.; stiwotforum.nl;
Bron geboorte: geboorteakte 90

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id