Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Krijn Louwerse
database-id
51


Burger

Categorie :Luchtaanval/bombardement
Naam :Krijn Louwerse     (Man)
Leeftijd :45
Burgerlijke Status: Gehuwd met Jans Goedbloed
Beroep :Landbouwer
Adres :Ritthem
Geboortedatum : 27-02-1899Plaats:Serooskerke
Overlijdensdatum :02-11-1944    Plaats:Nieuw- en Sint Joosland
Verzet. Hoofd OD en LO in Ritthem; Evacué in Nieuw- en Sint Joosland.
Vermoedelijk getroffen bij luchtaanval, boerderij Land- en Zeezicht.
Begraven:Alg begraafplaats, Oude Dijk, Nieuw- en Sint Joosland,
Grafnummer:1-2-230
Monument:

Oorlogsmonument, Alg begraafplaats, Oude Dijk, Nieuw- en Sint Joosland, op plaquette 3 wordt de naam vermeld. 

Persoonlijk verhaal : Krijn Louwerse

overgenomen uit de KRONIEK VAN DE WEEK 16 november 1944

KRIJN LOUWERSE
Met diepe ontroering namen we kennis van den zoo tragisch om het leven gekomen werker en verzetter van het "Walcherensche dorp Ritthem, KRIJN LOUWERSE. Ondanks het water was hij tot kort voor de bevrijding op zijn boerderij gebleven. Op het laatste
moment vertrok hij nog naar het naburig gelegen Nieuw en Sint Joosland. De boerderij, waarop hij aldaar vertoefde werd door het oorlogsgeweld getroffen. Helaas kwam Louwerser hierbij om het leven. 

Met ongevenaarden ijver gaf hij zich voor de illegale zaak: de verzorging van onderduikers, het verspreiden van illegale lectuur en het inzamelen van gelden voor de illegale actie. Wat Louwerse met z'n "zwoegers" presteerde is boven allen lof verheven. We brengen Louwerse een eeresaluut.

Evenals zoovele anderen, heeft ook Louwerse. do zoo lang verbeide dag der bevrijding niet meer mogen beleven. Zijn familie betuigen we onze innige deelneming. 

Laten de onderduikers, die te Ritthem tijdelijk vertoefd hebben, Louwerse vooral niet vergeten. De nagedachtenis van dezen stoeren werker en verzetter zal bij ons in dankbare herinnering voortleven, "Vriheyt en is om gheen gelt te coop"

D.B.

Bronnen
Rene Hoebeke; Ditmitri Gazan;

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id