Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Ivan Dominique Prudent de Colvenaer
database-id
550


Burger

Categorie :Geëxecuteerd/Standrecht
Naam :Ivan Dominique Prudent de Colvenaer     (Man)
Alias/Schuilnaam:Yvan
Leeftijd :17
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Joannes Albertus de Colvenaer en Eugenia Pierets
Beroep :Student
Adres :Zelzate (B)
Geboortedatum : 31-03-1927Plaats:Zelzate (B)
Overlijdensdatum :11-09-1944    Plaats:Biggekerke
Datum overlijdensakte is 29-10-1946, nummer 14, Biggekerke.
Geëxecuteerd in duinen bij Klein-Valkenisse.
Begraven:Geen graflocatie bekend
Monument:Verzetsmonument Klein - Valkenisse, Valkenisseweg, Biggekerke, op de plaquette wordt de naam vermeld. Aan het begin van de Valkenisseweg staat een informatiebord met de namen van de 6 slachtoffers en een uitleg over het kruis op de achtergrond, hoog in de duinen.
Persoonlijk verhaal : Ivan Dominique Prudent de Colvenaer
Volgens het vonnis veroordeeld omdat ze piloten en onderduikers verborgen hadden gehouden en in het bezit waren van munitie en vlaggen van de geallieerde bondgenoten.
5 man gefusilleerd in de duinen bij Klein-Valkenisse

In september 1944 werd het standrecht dat voorheen alleen voor Duitse militairen bestond ook van toepassing op burgers. Als je je schuldig had gemaakte aan een actie die tegen de Duitsers was gericht kon je voor een tribunaal van drie militairen ter dood worden veroordeeld. Tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. De hoogste officier in de regio bekrachtigde het vonnis en hij was tevens degene die een eventueel gratieverzoek kon honoreren. Op 11 september werden in de duinen bij Klein-Valkenisse op Walcheren een 5-tal personen die volgens het standrecht veroordeeld waren geëxecuteerd. Onder hen waren 3 Belgen die onderduikers verborgen zouden hebben en in het bezit waren van wapens en munitie. De Middelburger Wim Niesthoven werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag (5 september) een sabotagedaad had uitgevoerd. Hij had namelijk een gat in het wegdek gegraven met de bedoeling de terugtocht voor de Duitsers te bemoeilijken. Andries Dieleman uit Wissenkerke werd veroordeeld omdat hij op Dolle Dinsdag had geholpen een aantal Duitsers te ontwapenen en gevangen te zetten. Een week later werd er in de duinen het zesde slachtoffer van het standrecht begraven. De 19 jarige Johan van der Weij die veroordeeld was voor het wegnemen van een Duits geweer bij de Sloedam was in de bomvrije kazerne in Vlissingen geëxecuteerd. Zijn jongere vriend die tijdens de diefstal van het wapen gewond was geraakt kon zolang hij in het ziekenhuis lag niet veroordeeld worden. De behandelend arts vond steeds een reden om de jongen in het ziekenhuis te houden. De familie van de slachtoffers werd niet geïnformeerd over de executie en ze hadden geen idee waar de mannen waren. Op aanwijzingen van een in Duitse krijgsdienst opgenomen Pool die de executies had gezien werden op 15 januari 1946 de lichamen gevonden in een massagraf bovenop de duinen. Op deze plaats is later het kruis geplaatst.

Bronnen
Archief Bevrijdingsmuseum Zeeland

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id