Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Jacobus Klaaijsen
database-id
553


Burger

Categorie :Krijgsgevangen-,Werk-/Strafkamp
Naam :Jacobus Klaaijsen     (Man)
Alias/Schuilnaam:Ome Jaap
Leeftijd :45
Burgerlijke Status: Gehuwd met Maria Johanna Cornelia de Leeuw
Ouders :Gerardus Bartholomeus Klaaijsen en Albertina Oosterhof
Beroep :Opsporingsambtenaar
Adres :Goes
Geboortedatum : 31-07-1899Plaats:Princenhage
Overlijdensdatum :17-05-1945    Plaats:Rothenburg
Datum Sterbeurkunde is 27-12-1945, nummer 126/1945, Rotenburg.
Begraven:Nationaal Ereveld, Groenendaalseweg, Loenen,
Grafnummer:D--195
Monument:

Oorlogsmonument, Grote markt, Goes.

Persoonlijk verhaal : Jacobus Klaaijsen

Klaaijssen was al een keer eerder gearresteerd geweest maar toen weer vrijgelaten. In februari 1944 werd hij (vermoedelijk) door verraad weer gearresteerd en naar Duitsland gevoerd. Op 17-05-1945 bezweek hij in een hospitaal te Rotenburg. Bij zijn eerste arrestatie werd bij hem een brief gevonden waardoor Leendert Serier, Marchaussee te Oostburg werd gearresteerd. Naar hem is Jacob Klaaijssenstraat in Goes genoemd. Was lid LO-Goes.

Verzetsmensen opgepakt na verraad Fransz Still en Anton van der Waals

In 1943 werd een aantal Zeeuwse verzetsmensen opgepakt doordat ze verraden waren door Fransz Still. Fransz was getrouwd met een Nederlandse en deserteerde op 1 augustus 1943. De familie Stoorvogel uit Harderwijk wilde hem via de pilotenlijn van de OD richting Frankrijk leidden. Hierbij belandde Still in Zeeland. Hij kwam via de Goese Sam Buijs bij diens aanstaande schoonvader Jan Mol in Kapelle terecht. 

In Kapelle leerde Still meer verzetmensen kennen. Toen een aantal van hen het echtpaar Still over de grens wilde smokkelen liepen ze in Nieuw-Namen tegen de lamp.  Tijdens het verhoor verraadde het echtpaar Still de namen van hun helpers. 

Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van behoorlijk wat Zeeuwse verzetsmensen. Tijdens de golf van arrestaties die in de periode augustus-september plaats vond kon een aantal verzetsmensen de dans ontspringen door onder te duiken. De verzetsmensen die opgepakt werden, werden blootgesteld aan wrede verhoren. Een aantal van hen heeft hierbij namen genoemd van andere personen uit het verzet. 

Onderstaande lijst toont een aantal namen van personen die naar aanleiding van het verraad van Still zijn veroordeeld:

 • Jan Mol* 
 • Sam Buijs
  • Kees de Graaf*
 • Leendert Stoorvogel
 • Johann Meijboom*
 • Petrus Brekelmans
 • Jacobus Klaaijsen*
 • Johannes Vos 
 • Stoffel van Oosten 
  • Kees de Graaf
 • Gommert Traas 
 • Leonardus Kalle 
 • Leendert Serier*
 • Gerardus Jansen
 • Piet van der Geest

In diezelfde periode was ook de V-Mann Anton van der Waals actief. Hij was bij de dienst WIM geinfiltreerd. Toen de eerste arrestaties plaats vonden doken wederom veel verzetsmensen onder. Uiteindelijk werden 52 personen veroordeeld naar aanleiding van deze arrestatiegolf. Tijdens de verhoren is ook hier weer een aantal personen doorgeslagen. Bij de veroordeelden zaten 25 mensen met een Zeeuwse achtergrond waaronder:

 • Jan Vermeulen
 • Bert Bakker
  • Kees de Graaf*
 • Dirk van Tuijl
 • Pieter Hagenaar
 • Cornelis Groenendijk

Hoewel de twee 'verraders' geen band met elkaar hadden, hadden de verzetsmensen dat wel. Een aantal was actief in meerdere takken van het verzet en dat leidde ertoe dat er steeds meer mensen door de mand vielen. Ofwel op basis van bij huiszoeking gevonden spullen ofwel doordat iemand tijdens het verhoor een naam had genoemd.

De naam Kees de Graaf komt een aantal keren voor. Uit verslagen blijkt dat meerdere personen tijdens het verhoor zijn naam hebben genoemd. 

Veel van de veroordeelden werden afgevoerd als 'Nacht en Nebel' gevangene. Deze personen mochten geen contact met familie meer hebben en werden naar onbekende oorden overgebracht. Vaak werd pas ver na de oorlog duidelijk waar zo'n veroordeelde was terechtgekomen/gestorven.

Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
Bezet - Verzet - Ontzet - Nic. J. Karhof; O.G.S.; C.B.G.;
Bron geboorte: geboorteakte 202
Bron overlijden: GOE-O-1946-202

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id