Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Johannis Leendert Cornelis Boogerd
database-id
6394


Burger

Categorie :Geëxecuteerd/Standrecht
Naam :Johannis Leendert Cornelis Boogerd     (Man)
Leeftijd :36
Burgerlijke Status: Gehuwd met Caroline Marie meijer
Beroep :Chemicus
Adres :Roermond
Geboortedatum : 24-08-1906Plaats:Kerkwerve
Overlijdensdatum :02-05-1943    Plaats:Wellerlooi, gem Bergen
Datum overlijdensakte is 29-11-1943, nummer 727, Maastricht.
Deed mee aan april/meistaking van 1943 en is met 21 andere willekeurige mannen geëxecuteerd.
Begraven:Nationaal Ereveld, Groenendaalseweg, Loenen,
Grafnummer:D--322
Eerste begraafplaats:Kapel in 't Zand, 06-07-1946.
Monument:

Verzetsmonument, Tistedenerweg, Wellerlooi, op de plaquette wordt de naam vermeld. Plaquette in de hal in het gebouw van de Staatsmijnen, van der Maessenstraat, Heerlen, op de plaquette wordt de naam vermeld.

Persoonlijk verhaal : Johannis Leendert Cornelis Boogerd

Zoon van de burgemeester van Kerkwerve.

De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Het Polizeistandgericht te Maastricht heeft den 2en Mei 1943 de hierna genoemde Nederlandse onderdanen ter dood veroordeeld:

1e. Den Hoofdcontroleur van de Centrale-Contrôledienst Martinus Bouman uit
Roermond, geboren den 5en Mei 1899.

2e. Den adjunct hoofdcontroleur van de Centrale-Contrôledienst Bernard Ruyters
uit Heer, geboren den 10en October 1892.

3e. Den districtsleider van de Centrale-Contrôledienst Leo Brouwer uit Maastricht,
geboren den 1sten juni 1907.

4e. Den chemicus Johannes Boogerd uit Roermond, geboren den 24sten Augustus
1906.

5e. Den mijnwerker Meijnardus Tempelaars uit Heerlerheide, geboren den 6den
juni 1904.

6e. Den electromonteur Renier Savelsberg uit Heerlerheide, geboren den 27sten
April 1895.

7e. Den houwer Salvatius Hendrikus Toussaint uit Amstenrade, geboren den 22sten
December 1914.

De drie veroordeelde ambtenaren van den Centrale-Contrôledienst hebben onder de ambtenaren van den Centrale-Contrôledienst handtekeningen verzameld, waarmede deze zich tot stakingen verplichtten. De uitdeeling van de daartoe vervaardigde formulieren geschiedde den 1sten Mei 1943. De betreffende handteekeningen werden dienzelfden dag geplaatst. Alle drie veroordeelden hielden nauw contact en hebben door de poging, een staking van de ambtenaren van den Centrale-Contrôledienst te organiseeren, de openbare veiligheid en orde in gevaar gebracht.
Aanleiding van de boven vermeldde bekendmaking (bron: NIOD tekst 1943) was de staking die plaats vond in de maanden april & mei 1943 (Mei-staking 1943). Het waren een serie spontane stakingen in Nederland uit protest tegen de bekendmaking van 29 april 1943: Nederlandse militairen (300.000) moesten zich melden voor krijgsgevangenschap. De staking was een van de grootste acties tegen de Duitse bezetter in WOII. Bijzonder fel was ook de reactie in de Mijnstreek in Zuid-Limburg, waar de staking gesteund werd door de Rooms-katholieke Kerk.

Verdere informatie: HET VERHAAL BEWAARD Martinus Bouman

Bronnen
Archief Bevrijdingsmuseum Zeeland
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 727

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id