Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Daniël Willem Schults
database-id
7674


Burger

Categorie :Ongeluk/Ziekte/Verdronken
Naam :Daniël Willem Schults     (Man)
Leeftijd :24
Burgerlijke Status: Ongehuwd
Ouders :Anthonij Schults en Johanna Viergever
Beroep :Bijkok
Adres :'s-Gravenhage
Geboortedatum : 26-02-1920Plaats:Zierikzee
Overlijdensdatum :26-05-1945    Plaats:Etten-Leur
Begraven:Alg begraafplaats, Stapelshofweg, Zierikzee,
Grafnummer:4e klas--1787
Monument:

Herdenkingsplaquette WO II, Roosendaalseweg, Etten-Leur.

Persoonlijk verhaal : Daniël Willem Schults

Hij, kok van beroep, maar nu als officier van munitie en bewapening in dienst bij de bewakingstroepen van de NBS, verbleef op 23-11-1944 in Zevenbergen toen hij zich vrijwillig opgaf voor het opruimen van landmijnen, neergelegd door de Duitse Wehrmacht. Brabant was al bevrijd, de familie in Zierikzee was verdreven door inundatie. In het boek "Zevenbergen 50 jaar bevrijd"(1994) staat dat Daan Schults in de kost zat bij Piet Geleijns, in de Doelstraat. Hij was bevriend met Lam van Eekelen, die voor het boek is geïnterviewd.                                                                                  Op die fatale dag, de 23ste november 1944, waren er bij de hoeve van H. Nollen al acht mijnen uitgegraven en gedemonteerd, vertelt Lam. Plotseling klonk er een hevige ontploffing. De explosie rukte Daniël zijn beide handen af, tot boven de polsen. In allerijl werd Daan overgebracht naar het St. Ignatius Ziekenhuis in Breda. Nadat hij er was ontslagen, ging hij inwonen bij de domineesfamilie Van der Weg, de echtgenote was een verpleegster.   

"Daan zat in zak en as", nu hij invalide was. Hij kon werkelijk niets meer, zegt van Eekelen. "Het was heel erg. Hij kon zelf niet eten, niet drinken, zich niet aankleden, zelfs niet alleen naar de wc gaan".  Neef Jan Baart vult aan dat Daan voorheen een charmeur was. "Hij kon aan iedere vinger tien meiden krijgen. Als ie buiten liep, floten de meisjes naar hém". Dat was nu afgelopen en dat frusteerde Daan bovenmatig. Baart: "Hij kon niet eens meer alleen pissen. U snapt wel: hij had geen leven meer".                            In Brussel kreeg Daan Schults een paar kunsthanden met haken aangemeten. Van Eekelen: "Veel kon hij er niet mee, maar hij leerde er wel een beetje mee fietsen". In de week voor Pinksteren in 1945 sprak Van Eekelen nog met Daan. Hij was terneergeslagen, hij kon niet overweg met zijn invaliditeit. Met Pinksteren zou hij naar de familie Faassen gaan, in Leur, daarna terugkomen.                                              Daags na Pinksteren was Daan nog niet teruggekeerd.                                      Zondagmorgen 20 mei hoorden Van Eekelen en Geleijns, nadat zij door de politie uit de kerk waren gehaald, dat Daan levenloos was gevonden, in het haventje van Leur. Geestelijk geknakt door zijn handicap, had hij de dag ervoor zelfmoord gepleegd.        Jan Baart: "Hij was gewoon op zijn fiets het kanaal in gereden".

Nadat alle research voor dit verhaal was afgerond vond onderzoeker Jop Steenhof de Jong in het Zierikzeese Gemeentearchief nog een belangwekkende brief: van burgemeester mr. Schuurbeque Boeij aan de Oorlogssgravenstichting, gedateerd        26-03-1952. In twee opzichten is de brief interessant, reden waarom de inhoud ervan hier wordt weergegeven. Daniël Willem Schults is volgens de schrijvers van het boek      "Zevenbergen 50 jaar bevrijd" en volgens neef Jan Baart door zelfdoding om het leven gekomen. Hij zou zichzelf verdronken hebben in het haventje van Leur.

De burgemeester hanteert een andere versie: Daniël, van wie beide handen door een mijnontploffing waren afgeslagen, zou door een klein ongeluk in een sloot zijn geraakt. Door het gemis van beide handen kon hij zich niet redden. Noch waren er mensen in de nabijheid die hem "de helpende hand konden bieden, zodat hij door verdrinking om het leven kwam".

 

Bron: Jan Nicolaas Schults, Bijlage Tweede Wereldoorlog bij Wereldregio.     

Woonde in Zierikzee op het adres Minnebroederstraat B225. 

Bronnen
O.G.S.;
Bron overlijden: overlijdensakte 94
Overige bronnen: woonplaats:overlijdensakte 28-05-1945, nummer 94, Etten en Leur.

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id