Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Joos van Belzen
database-id
8368


Militair

Categorie :Onbekend
Naam :Joos van Belzen     (Man)
Leeftijd :34
Burgerlijke Status: Gehuwd met Jannetje Marijs
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Marine
Eenheid :Hr.Ms. Caroline
Rang :Matroos V.R.H. (Vrijwillige Reserve Hulpschepen)
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 22-06-1906Plaats:Arnemuiden
Overlijdensdatum :28-04-1941    Plaats:Baai van Milford Haven a/b Hr.Ms. Carolina
Schip liep op een mijn.
Begraven:Zeemansgraf
Monument:
  • Gedenkboek 38.
  • Oorlogsmonument, Rademacherstraat, Arnemuiden.
Persoonlijk verhaal : Joos van Belzen

In de meidagen van 1940 kon de Caroline ontkomen naar Engeland waar het vissersschip werd gevorderd. Na in Falmouth ingericht te zijn als hulpmijnenveger werd het schip op 20 juni door commandant LTZ 1 B.C. Mahieu in dienst gesteld en nam het schip deel aan veegoperaties in Britse wateren. Een maand later nam LTZ 2 J.W. van Buren Lensinck het commando over. In april 1941 werd Hr. Ms. Caroline uitgerust met een experimenteel tuig tegen akoestische mijnen. Op 28 april was de Caroline actief in de baai van Milford Haven en had die dag reeds zes akoestische mijnen opgeruimd. Door de ontploffing van een zevende mijn, recht onder het schip, werd Hr. Ms. Caroline volkomen uit elkaar geslagen. Alle 15 opvarenden kwamen hierbij om het leven. Was de voormalige IJm-26 Caroline.

Bron go2war2.nl.

Bronnen
O.G.S.; Wikipedia;
Bron geboorte: geboorteakte 34

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id