Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Johannes Sturm
database-id
8746


Burger

Categorie :Overlevende
Naam :Johannes Sturm     (Man)
Alias/Schuilnaam:Jan
Leeftijd :24
Burgerlijke Status: Ongehuwd
Beroep :verzekeringsagent
Adres :Veerse singel 12
Middelburg
Geboortedatum : 26-02-1918Plaats:Middelburg
Betrokken bij actie :11-08-1942    PlaatsMiddelburg
Opgepakt als gevolg van het verraad van I.Daane
Persoonlijk verhaal : Johannes Sturm

Johannes (Jan) Sturm, de broer van C.W. Sturm was vanaf het voorjaar van 1941 actief in de groep Van Beest. Hij werd op 11-8-1942 gearresteerd. Tot november zat hij in het Oranjehotel in Scheveningen. Daarna ging hij via Haren naar Utrecht. Hij kreeg tijdens het proces de doodstraf maar dat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis. Hij werd overgebracht naar een Duitsland en keerde in 1945 terug naar huis.  Na de oorlog trouwde hij en pakte zijn beroep in het verzekeringswezen weer op.  Jan overleed op 26-9-1988 in het ziekenhuis van Brugge waar hij een hartoperatie had ondergaan. 

Verraad van Daane, leden van de groep Van Beest, Van Hattem en Niftrik opgepakt.

De groep ‘Van Beest’ werd in 1942 verraden door Izaäk Daane. Izaäk was een jaargenoot van Van Beest. In tegenstelling tot Van Beest had Daane NSB sympathieën. Hij was vrijwel direct na de capitulatie bij de politie gegaan en had hoogstwaarschijnlijk een aandeel in het oprollen van de verzetsorganisaties "Leeuwen-garde" en "Oranje voor Nederland". In 1942 infiltreerde hij in de groep Van Beest en de ontsnappingslijn Niftrik waarmee via België mensen uit Nederland werden vervoerd.

Vlak nadat men binnen de groep van Beest argwaan kreeg begon de SD in maart 1942 met het oppakken van personen die actief waren binnen de groep Van Beest en van Hattem. Het bleek als snel dat Daane hierachter zat. Daane werd geschaduwd en toen hij met een nazi-embleem op zijn jasje het Gestapo kantoor in Rotterdam verliet was het bedrog van Daane duidelijk. Daane, die niet wist dat hij was ontdekt, werd in de eerste week van augustus 1942 meegelokt naar de heide bij Anloo en daar geliquideerd.

Het lichaam werd begraven. Omdat Daane's contacten bij de SD waren geïnformeerd over de trip naar Anloo vonden ze al snel het niet zo heel goed verborgen lichaam. Via het notitieboekje dat Daane bijhield konden ze nog een aantal verzetsmensen oppakken. Mogelijk zijn tijdens de verhoren van deze mannen nog meer namen genoemd zodat steeds meer verzetsmensen werden opgepakt.

Van Beest zelf kwam tijdens zijn arrestatie om het leven. De gevangengenomen verzetsmensen werden op basis van de gevonden bewijzen ter dood veroordeeld, of naar concentratiekampen gestuurd. De te dood veroordeelden werden in kamp Amersfoort werden vastgehouden en op 20 juli 1943 later samen met 15 anderen op de Leusderheide gefusilleerd. 

In de Middelburgse wijk Prooijenspark zijn diverse straten vernoemd naar verzetsmensen uit de groep "Van Beest"

Bronnen
Archief Bevrijdingsmuseum Zeeland

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id