Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Johan Frederik Meijboom
database-id
991


Burger

Categorie :Krijgsgevangen-,Werk-/Strafkamp
Naam :Johan Frederik Meijboom     (Man)
Alias/Schuilnaam:Freek
Leeftijd :29
Burgerlijke Status: Gehuwd met Maria Johanna Poerstamper
Beroep :Hofmeester
Adres :Vlissingen
Geboortedatum : 17-09-1915Plaats:Vlissingen
Overlijdensdatum :12-12-1944    Plaats:Aurich-Engerhafe, Neuengamme
OD
Ten gevolge van griep overleden. (volgens documenten)
Begraven:Nationaal Ereveld, Groenendaalseweg, Loenen,
Grafnummer:A--1136
Monument:
 • "Monument voor Burgerslachtoffers", Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen.
 • Naam wordt vermeld in het "Dodenboek" van Neuengamme.  
Persoonlijk verhaal : Johan Frederik Meijboom

Werd gearresteerd wegens verzet/hulp aan onderduikers. Kort voor zijn vertrek naar Duitsland werd in Kamp Amersfoort door zijn oom Willem voedsel aangereikt door het buitenhek. Verbleef in Kamp Amersfoort tot 11-10-1944. Gedeporteerd naar Neuengamme waar hij aankwam op 14-10-1944. Kampnummer 57042. Oorkonde uitgereikt namens president Dwight Eisenhower.

 

Verzetsmensen opgepakt na verraad Fransz Still en Anton van der Waals

In 1943 werd een aantal Zeeuwse verzetsmensen opgepakt doordat ze verraden waren door Fransz Still. Fransz was getrouwd met een Nederlandse en deserteerde op 1 augustus 1943. De familie Stoorvogel uit Harderwijk wilde hem via de pilotenlijn van de OD richting Frankrijk leidden. Hierbij belandde Still in Zeeland. Hij kwam via de Goese Sam Buijs bij diens aanstaande schoonvader Jan Mol in Kapelle terecht. 

In Kapelle leerde Still meer verzetmensen kennen. Toen een aantal van hen het echtpaar Still over de grens wilde smokkelen liepen ze in Nieuw-Namen tegen de lamp.  Tijdens het verhoor verraadde het echtpaar Still de namen van hun helpers. 

Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van behoorlijk wat Zeeuwse verzetsmensen. Tijdens de golf van arrestaties die in de periode augustus-september plaats vond kon een aantal verzetsmensen de dans ontspringen door onder te duiken. De verzetsmensen die opgepakt werden, werden blootgesteld aan wrede verhoren. Een aantal van hen heeft hierbij namen genoemd van andere personen uit het verzet. 

Onderstaande lijst toont een aantal namen van personen die naar aanleiding van het verraad van Still zijn veroordeeld:

 • Jan Mol* 
 • Sam Buijs
  • Kees de Graaf*
 • Leendert Stoorvogel
 • Johann Meijboom*
 • Petrus Brekelmans
 • Jacobus Klaaijsen*
 • Johannes Vos 
 • Stoffel van Oosten 
  • Kees de Graaf
 • Gommert Traas 
 • Leonardus Kalle 
 • Leendert Serier*
 • Gerardus Jansen
 • Piet van der Geest

In diezelfde periode was ook de V-Mann Anton van der Waals actief. Hij was bij de dienst WIM geinfiltreerd. Toen de eerste arrestaties plaats vonden doken wederom veel verzetsmensen onder. Uiteindelijk werden 52 personen veroordeeld naar aanleiding van deze arrestatiegolf. Tijdens de verhoren is ook hier weer een aantal personen doorgeslagen. Bij de veroordeelden zaten 25 mensen met een Zeeuwse achtergrond waaronder:

 • Jan Vermeulen
 • Bert Bakker
  • Kees de Graaf*
 • Dirk van Tuijl
 • Pieter Hagenaar
 • Cornelis Groenendijk

Hoewel de twee 'verraders' geen band met elkaar hadden, hadden de verzetsmensen dat wel. Een aantal was actief in meerdere takken van het verzet en dat leidde ertoe dat er steeds meer mensen door de mand vielen. Ofwel op basis van bij huiszoeking gevonden spullen ofwel doordat iemand tijdens het verhoor een naam had genoemd.

De naam Kees de Graaf komt een aantal keren voor. Uit verslagen blijkt dat meerdere personen tijdens het verhoor zijn naam hebben genoemd. 

Veel van de veroordeelden werden afgevoerd als 'Nacht en Nebel' gevangene. Deze personen mochten geen contact met familie meer hebben en werden naar onbekende oorden overgebracht. Vaak werd pas ver na de oorlog duidelijk waar zo'n veroordeelde was terechtgekomen/gestorven.

Bronnen
Gem Terneuzen; O.G.S.; Digitaal Neuengamme;
Bron geboorte: geboorteakte 416

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id