Slachtoffers Aircraft crashes
Military details
Johan Emile ten Klooster
database-id
6420


Military

Category:Ammunition explosion
Name:Johan Emile ten Klooster     (Man)
Age:35
Marital statusMarried Mary Loijsen Dillié
Address:Vlissingen
Served in Allied army
Army: Koninklijke Marine
Unit:Hr.Ms. Willem van Ewijck
Rank: Luitenant ter Zee 1e klasse
Role: Commandant mijnenveger Hr.Ms. Willem van Ewijck
StatusDied of Wounds
Birth-date08-08-1904Place:Siboga/Padang
Died08-09-1939    Place:Terschelling a/b Hr.Ms. Willem van Ewijck
Datum overlijdensakte is 12-09-1939, nummer 216, Den Helder,
Mijnenveger Willem van Ewijck liep op een Nederlandse mijn.
Buried:Alg begraafplaats Huisduinen, Kerkhoflaan, Den Helder,
Monument:
  • Grafmonument voor de omgekomen bemanning van Hr.Ms. Willem van Ewijck, Alg begraafplaats Huisduinen, Kerkhoflaan, Den Helder.
Persoonlijk verhaal : Johan Emile ten Klooster

Het gebeurde op de 8e september van het mobilisatiejaar 1939. Hr.Ms 'Willem van Ewijck' was samen met de mijnenvegers 'Jan van Gelder', 'Abraham van der Hulst', 'Pieter Floris' en de mijnenlegger 'Nautilus' bezig met het leggen van mijnenvelden rond de zeegaten van de Waddeneilanden. Voor de juiste ligging van zo'n veld moest in verband met de stroom hier en daar een mijn worden opgeruimd. Dit geschiedde met behulp van een mitrailleur. Toen enige manschappen van Hr.Ms. 'Willem van Ewijck' bij de mitrailleur op het achterdek gereed stonden om één der mijnen te vernietigen, dreef het schip door een sterke stroom over een andere mijn. Het schip werd midscheeps getroffen. Met een geweldige explosie brak het in tweeën en binnen enkele minuten verdween het in de diepte. Grote waterzuilen spoten omhoog. Zo staat het letterlijk in het verslag van de journalist van de Helderse Courant Anthony van Kampen. Van de 51 bemanningsleden waren er 25 met het schip in de diepte verdwenen. Een aantal bevond zich niet aan boord, want die zaten bij de explosie in de motorsloep van de mijnveger. Wel werd de sloep, die in de nabijheid van het schip voer, door de kracht van de ontploffing enige meters de lucht ingeslingerd. Maar als door een wonder kwam de sloep ook weer behouden op het water terecht. Zonder dat de bemanning gewond raakte. Opvarenden van de mijnenveger, die in het water terecht gekomen waren, werden gered door sloepen, die door de andere schepen waren uitgezet. Van het vliegkamp de Mok op Texel arriveerden acht watervliegtuigen met medische hulp ter plaatse. De geredden werden naar het hospitaal aan de Buitenhaven gebracht. Maar voor dertig marinemensen was er geen redden aan geweest. Voor hen werd er een gedenkteken opgericht op de Algemene begraafplaats te Huisduinen.

Bron: Dhr A van Kampen. Variaties op 't thema Nieuwendiep Den Helder 1945.

Willem van Ewijck loopt bij Terschelling op een mijn

De Willem van Ewijck was een in Vlissingen gestationeerde mijnenveger. Het schip was in september 1939 samen met een aantal andere schepen bezig met het leggen van mijnen in de Waddenzee.

Op 7 september voer het schip samen met de mijnenvegers 'Jan van Gelder', 'Abraham van der Hulst', 'Pieter Floris' en de mijnenlegger 'Nautilus' in de buurt van Terschelling. Door de stroming bleven niet alle mijnen op de juiste plaats liggen en moesten deze afdrijvers worden geruimd.

Dit ruimen gebeurde met behulp van een mitrailleur. Op het moment dat manschappen van Hr. Ms. 'Willem van Ewijck' gereed stonden om zo'n afgedreven mijn te vernietigen, dreef het schip door een sterke stroming over een andere mijn heen. Het schip werd midscheeps getroffen waarna het met een geweldige explosie in tweeën brak en binnen enkele minuten verdween het in de diepte. Volgens de courant verdwenen 25 bemanningsleden van het schip mee in de diepte. Van de mannen die uit het water werden gered waren er diverse zo zwaar gewond dat ze korte tijd later aan hun verwondingen bezweken.

Sources
Oorlogsslachtoffers Kon Marine;
Other Sources : woonplaats: overlijdensakte 216

Although we do our utmost best to check the information before placing it on our site, the information on the site could contain errors We use only pictures and information that we collected from within our own archives or that was handed to us by family or through the public domain. If you think the displayed info isn't accurate or if you have other comments please let us know. Mail Databasebeheerder please state the database-id