Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Johannes Koole
database-id
2307


Militair

Categorie :Gesneuvelde Militair
Naam :Johannes Koole     (Man)
Leeftijd :26
Burgerlijke Status: Gehuwd met Johanna van de Velde
Beroep :Los arbeider
Adres :'s-Gravenpolder
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :1e Compagnie-3e Bataljon- 41e Regiment Infanterie
Rang :Dienstplichtig soldaat
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 22-06-1913Plaats:'s-Heer Arendskerke
Overlijdensdatum :11-05-1940    Plaats:Buggenum
Datum overlijdensakte is 14-05-1940, nummer 8, Buggenum.
Dodelijk gewond geraakt in kazemat S-32.
Begraven:Militair Ereveld Grebbeberg, Grebbeweg, Rhenen,
Grafnummer:-15-29
Monument:
  • Herdenkingsmonument, Alg begraafplaats, Lenshoekdijk, 's-Gravenpolder, op de linker plaquette wordt de naam vermeld.
  • Het Nationale Legermonument, "Den vaderlandt ghetrouwe, blijf ick tot in den doot", Militair ereveld Grebbeberg, Grebbeweg, Rhenen.
  • Gedenkzuil, Militair ereveld Grebbeberg, Grebbeweg, Rhenen.
Persoonlijk verhaal : Johannes Koole

 

De sector van de Maasverdediging tegenover Leeuwen - ten noorden van het toenmalige Roermond - had te maken met een stuw in de Maas, die niet kon worden vernield. Op het stuweiland waren daarom vier kazematten kort op elkaar gebouwd en twee aan weerszijde ervan. S-32 stond aan de zuidzijde, net voor de vakgrens met 1-17.GB (dat tegenover de Roermondse bruggen lag). De sector lag tussen de hoofdaanvallen bij Roermond (stadsdeel) en Buggenum. Bij een treffer op kazemat S-32 werden twee man dodelijk gewond. De soldaat Koole en de korporaal De Wit.                                            De soldaat Koole overleed op 11 mei te Buggenum, in een zusterhuis.

Bronnen
O.G.S.; maaslinie
Bron geboorte: geboorteakte 54
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 8

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id