Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Dirk de Kuijper
database-id
2557


Militair

Categorie :Ongeluk/Ziekte/Verdronken
Naam :Dirk de Kuijper     (Man)
Leeftijd :27
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Cornelis de Kuijper en Elisabeth Hageman
Adres :Molenwater 7
Middelburg
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Marine
Eenheid :
Rang :Stoker 2e Klasse
Status :DOW - Died of Wounds, Gestorven aan opgelopen verwondingen
Geboortedatum : 04-11-1918Plaats:Vlissingen
Overlijdensdatum :06-08-1946    Plaats:Middelburg
Begraven:Alg begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg,
Grafnummer:--2283
Monument:
  • "Monument voor Nederlandse Militairen", Alg begraafplaats, Erehof, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.
  • "Monument voor Burgerslachtoffers", Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen.                                                                                                           
  • Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Dirk de Kuijper

Dirk de Kuijper diende tijdens de Meidagen van 1940 op Hare Majesteit "Hydra". Deze oorlogsbodem werd in het Zijpe in de grond geboord. De overlevende opvarenden, waaronder Dirk de Kuijper, konden zemmend de wal bereiken, waar zij door de Duitse militairen werden gevangenomen. In hun natte plunje werden zij op open vrachtauto's naar een gevangenkamp vervoerd. Korte tijd later mochten de krijgsgevangenen naar huis toe keren. Hij heeft tijdens het vervoer in zijn natte kleding kou gevat. Later kreeg hij een ruggemergsziekte. Toen de voormalige krijsgevangenen zich in 1943 in Amersfoort moesten melden, werd hij weer gevangen genomen en naar Duitsland vervoerd. Hij overleefde de Duitse capitulatie en keerde naar Middelburg terug. Aldaar is hij op 22 maart 1946 overleden. Hij was fel ant-Duits.

Bron: nationaalarchief.nl

Bronnen
O.G.S.; nationaalarchief.nl;

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id