Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Cornelis Broere
database-id
3952


Militair

Categorie :Neergeschoten
Naam :Cornelis Broere     (Man)
Leeftijd :33
Burgerlijke Status: Gehuwd met Maria Johanna Bok
Adres :Nijverheidstraat 29
Vlissingen
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Marine
Eenheid :Hr.Ms. Hydra
Rang :Korporaal-bottelier
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 18-08-1906Plaats:Vlissingen
Overlijdensdatum :15-05-1940    Plaats:Bruinisse
Datum overlijdensakte is 16-05-1940, nummer 15, Bruinisse.
Werd voor spion aangezien en neergeschoten.
Begraven:Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen,
Grafnummer:3C-J-216
Eerste begraafplaats:Alg begr, Dorpsweg, Bruinisse, 16-05-1940.
Monument:
  • "Gezamenlijk Oorlogsmonument", Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen, op de linker plaquette wordt de naam vermeld.
  • "Monument voor Burgerslachtoffers", Noorder begraafplaats, Pres Rooseveltlaan, Vlissingen.
Persoonlijk verhaal : Cornelis Broere

Abusievelijk als spion beschouwd

'Zijpe, 15 mei 1940. Een majoor machinist van de Koninklijke Marine, opvarende van Hr.Ms. „Hydra", bereikte, nadat dit schip op het Zijpe door vijandelijk artillerievuur buiten gevecht was gesteld, in de duisternis zwemmend de Schouwense wal. Op Schouwen-Duiveland had intussen onder de daar gelegerde Nederlandse militairen het gerucht de ronde gedaan dat de Duitsers het Zijpe wilden overzwemmen om het eiland te bezetten. Toen de marineman, die gekleed was in donkerblauwe broek en blauw-wit gestreepte baadje, aan land was gekomen, werd hij onmiddellijk bij de bevelvoerende officier van de aan de dijk gelegerde bewakingscompagnie, een reserve-kapitein, gebracht. Deze heeft hem enkele vragen gesteld en vervolgens hetzij zelf neergeschoten hetzij door een van zijn ondergeschikten doen neerschieten in de veronderstelling met een Duitser of spion van doen te hebben. Met de ondergang van de „Hydra" zou hij op dat moment niet bekend zijn geweest.

Tegen de kapitein is een strafvervolging ingesteld wegens doodslag. De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage sprak hem echter op 7 oktober 1942 vrij. Deze uitspraak is in hoger beroep door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bevestigd. De kapitein is in 1944 wegens zijn verzetsactiviteiten door de Duitsers gefusilleerd.'

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Beschieting Hydra

 

De mijnenlegger Hr.Ms. Hydra toen deze op 15 mei vanuit Vlissingen naar Zijpe was gedirigeerd om de overgang van Duitse troepen naar Duiveland te beletten. Het schip werd tijdens de tocht beschoten zodat besloten werd om ter hoogte van Bruinisse buiten het bereik van het geschut voor anker te gaan. Om 22.00 uur besloot men de tocht voor te zetten maar wederom werd het schip onder vuur genomen. Het schip werd geraakt waarbij stoker Aarts gewond raakte en meerdere bemanningsleden te water raakten. Cornelis Broere was één van hen, hij zwom samen met majoor A. van Rijswijk naar de wal. In plaats van geholpen te worden werden ze voor Duitsers aangezien. Dit had voor de Vlissinger Broere fatale gevolgen. Hij werd op last van de Nederlandse kapitein Dijksterhuis, die hem voor Duitse spion aanzag, ter hoogte van café "het Veerhuis" gefusilleerd. Ironisch genoeg stierf kapitein Dijksterhuis op 25 september 1944 voor een vuurpeloton in kamp Westerbork nadat hij was opgepakt voor Illegaal werk. De stoker Aarts die tijdens de beschietingen ernstig gewond was geraakt stierf op 1 juni 1940 aan zijn verwondingen. Van Rijswijk heeft de wal nooit bereikt, hij verdronk en zijn lichaam is later gevonden. Op 21 juni is van Van Rijswijk de akte van overlijden opgemaakt in Bruinisse. 

Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
Duitse Militaire en Standrechtelijke Executies in Zeeland - Hans Sakkers; nationaalarchief.nl
Bron geboorte: geboorteakte 350
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 15

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id