Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Burgerslachtoffer details
Jan Adriaan Mol
database-id
561


Burger

Categorie :Krijgsgevangen-,Werk-/Strafkamp
Naam :Jan Adriaan Mol     (Man)
Leeftijd :53
Burgerlijke Status: Gehuwd met Sara Boone
Beroep :Fruitkweker
Adres :Biezelingsestraat A 45
Kapelle
Geboortedatum : 06-08-1891Plaats:Kapelle
Overlijdensdatum :20-01-1945    Plaats:Hamburg-Neuengamme
Datum Sterbeurkunde is 20-11-1948, nummer 120/48, Hamburg-Neuengamme.
Begraven:Alg begraafplaats, Geldeloozepad, Goes,
Grafnummer:--1866
Monument:
 • Oorlogsmonument, Kerkplein, Kapelle, op de rechterzijde wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Jan Adriaan Mol

Jan was lid van LO-Kapelle en inlichtingendienst.  Hij werd gevangen genomen op 29-8-1943 nadat een Duitse deserteur die hij onderdak had geboden na zijn arrestatie doorsloeg. Nadat Jan was opgepakt zat hij eerst in Utrecht en Kamp Amersfoort. Van daaruit werd hij naar Neuengamme gedeporteerd. Hij arriveerde hier op 14-10-1944 en kreeg kampnummer 56508. Op 20 januari 1945 overleed Jan. Zijn familie werd hier over pas in juli 1947 geïnformeerd. Pas in 1949 werd zijn overlijden bijgeschreven in de registers in Kapelle. Later is in Kapelle de J.A. Molstraat naar hem vernoemd.

Ligt hier niet begraven, ter nagedachtenis wordt op het graf van zijn vrouw zijn naam vermeld. 

Verzetsmensen opgepakt na verraad Fransz Still en Anton van der Waals

In 1943 werd een aantal Zeeuwse verzetsmensen opgepakt doordat ze verraden waren door Fransz Still. Fransz was getrouwd met een Nederlandse en deserteerde op 1 augustus 1943. De familie Stoorvogel uit Harderwijk wilde hem via de pilotenlijn van de OD richting Frankrijk leidden. Hierbij belandde Still in Zeeland. Hij kwam via de Goese Sam Buijs bij diens aanstaande schoonvader Jan Mol in Kapelle terecht. 

In Kapelle leerde Still meer verzetmensen kennen. Toen een aantal van hen het echtpaar Still over de grens wilde smokkelen liepen ze in Nieuw-Namen tegen de lamp.  Tijdens het verhoor verraadde het echtpaar Still de namen van hun helpers. 

Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van behoorlijk wat Zeeuwse verzetsmensen. Tijdens de golf van arrestaties die in de periode augustus-september plaats vond kon een aantal verzetsmensen de dans ontspringen door onder te duiken. De verzetsmensen die opgepakt werden, werden blootgesteld aan wrede verhoren. Een aantal van hen heeft hierbij namen genoemd van andere personen uit het verzet. 

Onderstaande lijst toont een aantal namen van personen die naar aanleiding van het verraad van Still zijn veroordeeld:

 • Jan Mol* 
 • Sam Buijs
  • Kees de Graaf*
 • Leendert Stoorvogel
 • Johann Meijboom*
 • Petrus Brekelmans
 • Jacobus Klaaijsen*
 • Johannes Vos 
 • Stoffel van Oosten 
  • Kees de Graaf
 • Gommert Traas 
 • Leonardus Kalle 
 • Leendert Serier*
 • Gerardus Jansen
 • Piet van der Geest

In diezelfde periode was ook de V-Mann Anton van der Waals actief. Hij was bij de dienst WIM geinfiltreerd. Toen de eerste arrestaties plaats vonden doken wederom veel verzetsmensen onder. Uiteindelijk werden 52 personen veroordeeld naar aanleiding van deze arrestatiegolf. Tijdens de verhoren is ook hier weer een aantal personen doorgeslagen. Bij de veroordeelden zaten 25 mensen met een Zeeuwse achtergrond waaronder:

 • Jan Vermeulen
 • Bert Bakker
  • Kees de Graaf*
 • Dirk van Tuijl
 • Pieter Hagenaar
 • Cornelis Groenendijk

Hoewel de twee 'verraders' geen band met elkaar hadden, hadden de verzetsmensen dat wel. Een aantal was actief in meerdere takken van het verzet en dat leidde ertoe dat er steeds meer mensen door de mand vielen. Ofwel op basis van bij huiszoeking gevonden spullen ofwel doordat iemand tijdens het verhoor een naam had genoemd.

De naam Kees de Graaf komt een aantal keren voor. Uit verslagen blijkt dat meerdere personen tijdens het verhoor zijn naam hebben genoemd. 

Veel van de veroordeelden werden afgevoerd als 'Nacht en Nebel' gevangene. Deze personen mochten geen contact met familie meer hebben en werden naar onbekende oorden overgebracht. Vaak werd pas ver na de oorlog duidelijk waar zo'n veroordeelde was terechtgekomen/gestorven.

Locatie van crash/overlijden bij benadering op de kaart
Bronnen
GA Kapelle;Digitaal neuengamme;
Overige bronnen: woonplaats: Sterbeurkunde

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id