Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Johannes Marinus Blom
database-id
6540


Militair

Categorie :Als gevolg van gevechten
Naam :Johannes Marinus Blom     (Man)
Alias/Schuilnaam:Wannes
Leeftijd :21
Burgerlijke Status: Burgerlijke stand status onbekend
Ouders :Michiel Blom en Johanna van Houte
Beroep :Fabrieksarbeider
Adres :Alard du Hamelstraat 54
Eindhoven
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :1e Compagnie-5e Bataljon-6e Regiment Infanterie
Rang :Dienstplichtig Soldaat
Rol :Hospik
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 09-10-1927Plaats:Tholen
Overlijdensdatum :09-02-1949    Plaats:Tussen Klaten en Kartasoera
Datum overlijdensakte is 01-06-1949, nummer 191, Eindhoven.
Begraven:Nederlands Ereveld Candi, Semarang,
Grafnummer:A--66
Monument:
  • Herdenkingsmonument, Vossemeersepoort, Tholen.
  • "Indië-monument", Vossemeersepoort, Tholen, op de plaquette wordt de naam vermeld.
  • Monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers, de Ruyter van Stevenickkazerne, Eindhovensedijk, Oirschot, op de plaquette *5e Bataljon 6e Regiment Infanterie* wordt de naam vermeld.
  • Nationaal Indië-monument 1945-1962, Nationaal Herdenkingspark, Maastrichterweg, Roermond, op de plaquette *5e Bat-6e Regt Inf* en op één van de zuilen wordt de naam vermeld.
  • Provinciaal Gedenkteken "De Brabantse Soldaat", Oude Torenstraat, Waalre, op één van de rouwborden wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Johannes Marinus Blom

Johannes Blom

1927 - 1949

Johannes wordt op 9 oktober 1927 geboren in Tholen en woont in Eindhoven. Opgeroepen voor de dienstplicht meldt hij zich in 1947 bij de Koninklijke Landmacht in Maastricht, waar hij als hospik wordt ingedeeld bij 1-5-6 Regiment Infanterie. Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Johannes voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Eind januari 1948 vertrekt hij met de Nieuw Holland naar de Oost, waar hij na een zeereis van ruim een maand debarkeert in Semarang op Java.

Vanuit Semarang wordt Johannes met zijn bataljon overgebracht naar Pekalongan en begin mei gelegerd op verschillende posten in het binnenland, waar hij deelneemt aan patrouilles en zuiveringsacties om het gebied veilig te stellen tegen infiltraties van revolutionairen. Tijdens de Tweede Politionele Actie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949 wordt hij via Kartasoera naar Solo (Soerakarta) gezonden voor de inname van die stad. Ook verderop in Wonogiri en Klaten wordt het bataljon bij militaire operaties ingezet.

Tactisch gezien is de Actie een succes; alle militaire doelen worden binnen de gestelde termijn gehaald en met de inname van Djokjakarta en de arrestatie van de daar gevestigde republikeinse regering, lijkt de onafhankelijkheidsbeweging politiek te zijn uitgeschakeld. Kort na afloop van de Actie blijkt dat succes echter een illusie; het revolutionaire leger is allerminst verslagen en ontketent met steun van de bevolking een ongekend gewelddadige guerrillastrijd. Voor de onder druk gezette Nederlandse militairen is het vrijwel onmogelijk om in de nieuw veroverde gebieden de veiligheid effectief te handhaven.

Op 9 februari 1949 sneuvelt Johannes tussen Klaten en Kartasoera, nadat hij een gewonde militair behandelde die eerder letsel had opgelopen tijdens patrouille. Johannes is 21 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Bron: brabantsegesneuvelden.nl

Bronnen
O.G.S.; brabantsegesneuvelden.nl
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 191

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id