Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Johannes Pieter Verbiezen
database-id
6575


Militair

Categorie :Ongeluk/Ziekte/Verdronken
Naam :Johannes Pieter Verbiezen     (Man)
Alias/Schuilnaam:Jan
Leeftijd :29
Burgerlijke Status: Gehuwd met Cornelia Colen
Adres :van Berensteinstraat 13
Vught
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :2e Compagnie-1e Bataljon-Militaire Politie-7DD
Rang :Opperwachtmeester
Status :Onbekend
Geboortedatum : 08-06-1919Plaats:Breskens
Overlijdensdatum :27-09-1948    Plaats:Buitenzorg
Datum overlijdensakte 17-12-1948, nummer 217, Vught.
Overleden ten gevolge van motorongeluk.
Begraven:Nederlands Ereveld Menteng Pulo, Jakarta,
Grafnummer:IV-14/7DD-0
Monument:
  • "Indië-monument", Koninginnelaan, Terneuzen, op de plaquette van Oostburg wordt de naam vermeld.
  • "Indië-monument", Lieve Vrouwenpark op de hoek Kapellaan/Kerkstraat, Vught,op de plaquette wordt de naam vermeld.
  • Nationaal Indië-monument 1945-1962, Nationaal Herdenkingspark, Maastrichterweg, Roermond, op de plaquette *Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee* en op één van de zuilen wordt de naam vermeld.
  • "Divisie-monument", Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan, Schaarsbergen, op één van de eretafels wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Johannes Pieter Verbiezen

Jan wordt geboren op 8 juni 1919 in Breskens als zoon van scheepstimmerman Gradus Verbiezen en Magdalena Vermeulen. Adriana is zijn enige zus. In juli 1946 trouwt hij in Helmond met Nellie Colen, waarmee hij in Vught gaat wonen. Het echtpaar heeft geen kinderen.

Zes weken na zijn huwelijk gaat Jan in dienst bij de Koninklijke Marechaussee. Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt hij voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden, om daar bij te dragen aan de handhaving van de rust en het gezag.

In september 1946 vertrekt hij aan boord van de Willem Ruys naar de Oost, waar hij na een zeereis van een maand aan land gaat in Tandjong Priok, de haven van Batavia. Als onderdeel van de 7 December Divisie wordt Jan daar ingedeeld bij de 2e compagnie van het 1e bataljon van de Militaire Politie en gestationeerd in de pastorie aan de Barteljorisweg in Batavia.

Jan maakt daar kennis met wachtmeester Arjen Minnaard wiens leven hij op enig moment redt door zijn gewonde been af te binden, zodat hij niet zou doodbloeden. Jan bereikt tijdens zijn dienst in Indië uiteindelijk de rang van opperwachtmeester.

Als onderdeel van de Militaire Politie wordt Jan verspreid in Java ingezet voor bewaking- en politietaken. Periodiek wordt hij ook met de infanterie-eenheden op patrouille gestuurd. Vooral na afloop van de Eerste en de Tweede Politionele Acties neemt de werkdruk voor Jan en zijn collega’s sterk toe, als met nauwelijks uitbreiding van het personeelsbestand een veel groter gebied moet worden beveiligd.

Op 27 september 1948 komt Jan als gevolg van een motorongeluk bij Buitenzorg om het leven. Hij is 29 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta. Na zijn overlijden treedt zijn weduwe toe tot het Vrouwen Hulp Korps (VHK), een afdeling van de Marine Vrouwen Afdeling (MARVA) in Indonesië. Daar leert ze Jans kameraad Arjen kennen met wie ze terug in Nederland trouwt en een gezin met twee kinderen sticht.

In 1951 wordt Jan postuum geëerd met de Bronzen Leeuw vanwege de bezielende leiding die hij heeft gegeven bij belangrijke terreinpatrouilles in het West-Javaanse Tjibadad.

Onderscheidingen
Bronzen Leeuw (NL)Militairen die zich in de strijd tegenover de vijand hebben onderscheiden met bijzonder moedig gedrag en beleidvolle daden, komen in aanmerking voor de Bronzen Leeuw. Alleen de koning kan deze onderscheiding toekennen, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.
.
Bronnen
O.G.S.; tracesofwar.nl; brabantsegesneuvelden.nl;
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 217

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id