Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Janus de Kubber
database-id
6679


Militair

Categorie :Luchtaanval/bombardement
Naam :Janus de Kubber     (Man)
Leeftijd :27
Burgerlijke Status: Gehuwd met Franciska Maria Cosijn
Beroep :Fabrieksarbeider
Adres :Middelburg
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :14e Regiment Infanterie
Rang :Soldaat
Status :POW - Prisoner of War, Krijgsgevangen
Geboortedatum : 11-10-1917Plaats:Middelburg
Overlijdensdatum :05-03-1945    Plaats:Brüx
Datum Sterbeurkunde is 12-06-1946, Mostě.
Begraven:Nederlands Ereveld, Gem begraafplaats, Nonnthaler Hauptstrasse, Salzburg,
Grafnummer:B-1-5
Monument:
  • Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Janus de Kubber

Zowel Janus als Arij waren beide als soldaat ingedeeld bij het 14e Regiment Infanterie (14 RI).
Als soldaat van 14 RI moesten zij zich op 8-7-1943 in de Waterloo kazerne te Amersfoort melden. Daar werden zij krijgsgevangen gemaakt.
In een transport van circa 343 man (nummers 96401 – 96742) zijn zij afgevoerd naar Stalag IV-b Mühlberg (Elbe), waar het transport op 12-7-1943 aankwam. In dit transport bevond zich ook Willem Christiaan Jumpertz (96479), die een dagboek heeft bijgehouden en die ook uiteindelijk in Brüx terecht zou komen (zie dagboek Jumpertz op internet).
Janus kreeg in Mühlberg het krijgsgevangennummer 96688 en Arij het nummer 96690.
Het tussenliggende nummer 96689 was voor Cornelis (Kees) Krijger, die eveneens een soldaat van 14RI was en geboren was te Vlissingen.
Het nummer 96691 was voor Kornelis Leijnse, eveneens soldaat bij 14 RI en eveneens afkomstig uit Middelburg. Het kan worden aangenomen dat zowel Kees Krijger als Kornelis Leijnse vrienden waren van de beide broers De Kubber.

Op onbekende datum, waarschijnlijk zeer kort na aankomst in Stalag IV-b Mühlberg, dus rond juli 1943, zijn de beide broers De Kubber tewerkgesteld in een Arbeitskommando van Stalag
IV-g Oschatz. In die periode werden de meeste Nederlandse krijgsgevangenen in het gebied van Wehrkreis IV-g tewerkgesteld bij boeren, tuinderijen of kwekerijen, maar nog niet in de industrie. De archiefbronnen voor deze overplaatsing zijn tot heden niet teruggevonden, zodat het niet is te zeggen waar de beide broers tewerkgesteld zijn.
De beide broers zouden op 1-8-1943 teruggekomen zijn naar Stalag IV-b Mühlberg.
Arij de Kubber is op 18-2-1944 naar een Arbeitskommando (zeer waarschijnlijk Brüx) van Stalag IV-c Wistritz gegaan (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4404). Of Janus gelijk met hem naar Brüx is gegaan is niet met zekerheid bekend, maar lijkt wel waarschijnlijk.
Zowel Arie als Janus de Kubber zijn op zeker moment terecht gekomen in een Arbeits-kommando van Stalag IV-a Hohnstein (mogelijk betrof het Arbeitskommando/straflager Bad Schandau). Van de verplaatsing naar het Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein zijn geen archieven bekend.
Op 30-1-1945 vertrokken zij beiden uit dit Arbeitskommando naar Stalag IV-c Wistritz (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 19 melding 2373). Hun nieuwe werkplek betrof het Arbeitskommando 451, Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW).
De beide broers waren in Brüx ondergebracht in het Lager 17/18 dat ten zuidwesten van het fabrieksterrein lag van de Sudetenländische Treibstoffwerke (STW).
STW en de directe omgeving waren meerdere malen het doelwit van bombardementen.
Ondanks dat de fabriek daarbij werd onttrokken aan het zicht door een kunstmatig nevelgordijn, werden de fabriek en de omliggende Lagers getroffen. Bij één van deze bombardementen, op 5 maart 1945, zijn de beide broers De Kubber om het leven gekomen. Bron E. van der Most (O.G.S.).

Bronnen
O.G.S.; C.B.G.;
Bron geboorte: geboorteakte 287

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id