Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Jacob Leunis
database-id
7658


Militair

Categorie :Gesneuvelde Militair
Naam :Jacob Leunis     (Man)
Leeftijd :21
Burgerlijke Status: Ongehuwd
Ouders :Jan Leunis en Elisabeth Vermeulen
Beroep :Schippersknecht
Adres :Terneuzen
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Landmacht
Eenheid :1e Compagnie- 14e Depot Bataljon
Rang :Soldaat
Status :DOW - Died of Wounds, Gestorven aan opgelopen verwondingen
Geboortedatum : 08-10-1918Plaats:Rotterdam
Betrokken bij actie :11-05-1940    PlaatsDelft
Overlijdensdatum :11-05-1940    Plaats:Delft
Datum overlijdensakte is 31-08-1940, nummer 512, Delft.
Overleden in het Oud en Nieuw Gasthuis.
Begraven:Alg begraafplaats Jaffa, Jaffalaan, Delft,
Grafnummer:--512
Monument:
  • Oorlogsmonument, Alg begraafplaats Jaffa, Jaffalaan, Delft, op de linker plaquette wordt de naam vermeld.
Persoonlijk verhaal : Jacob Leunis

Op 10 mei probeerden de Duitsers doormiddel van luchtlandingen Den Haag in te nemen en de Koningin, de leden van de regering en de generale staf gevangen te nemen.  Rondom Den Haag waren allerlei troepen gelegerd. Op de strategisch plekken waren veelal goed getrainde militairen aanwezig.

De rest werd ingevuld met diverse eenheden. Tijdens de strijd werd ook gebruik gemaakt van militairen uit Depot Bataljons. Dienstplichtigen die nauwelijks enige ervaring hadden of mannen die in het kader van de mobilisatie opnieuw onder de wapens waren geroepen. Ondanks dit alles slaagden ze erin de Duitse plannen te verijdelen. Het verlies aan toestellen en manschappen werd de Duitse bevelhebber - generaal Graf von Sponeck - zwaar aangerekend. 

Jacob Leunis was een soldaat uit het 1-14e Depot Bataljon. Hij raakte op 10 mei dodelijk gewond aan de Lange Kleiweg. Hij werd overgebracht naar het Oud en Nieuw Gasthuis waar hij een dag later aan zijn verwondingen overleed. Jacob werd op 14 mei begraven op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa te Delft.

Bronnen
WR.Zwikker per email (1/2018).
Overige bronnen: woonplaats: overlijdensakte 512

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id