Slachtoffers Vliegtuigcrashes
Militairen details
Cornelis Grootjans
database-id
7691


Militair

Categorie :Mijn/Munitie ontploffing
Naam :Cornelis Grootjans     (Man)
Leeftijd :40
Burgerlijke Status: Gehuwd met Sijgie Pieternella Jellema
Adres :Oost- en West-Souburg
Diende in Geallieerd leger
Strijdkracht :Koninklijke Marine
Eenheid :Hr.Ms. Jan van Gelder
Rang :Korporaal-konstabel
Status :KIA - Killed in Action, gesneuveld
Geboortedatum : 22-01-1899Plaats:Middelburg
Overlijdensdatum :01-10-1939    Plaats:Terschelling a/b Hr.Ms. Jan van Gelder
Datum overlijdensakte is 03-10-1939, nummer 239, Den Helder.
Mijnenveger Jan van Gelder liep op een Nederlandse mijn.
Begraven:Alg begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk, Middelburg.
Monument:
  • Monument: "Getrouw tot in den dood", Abdijplein, Middelburg, op de plaquette wordt de naam vermeld.
  • Monument "Voor hen die vielen", n.a.v. het op een mijn lopen van de mijnenveger Hr.Ms. "Jan van Gelder" op 01-10-1939, Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein, Amsterdam.  
Persoonlijk verhaal : Cornelis Grootjans

01-10-1939. Hr. Ms. Jan van Gelder. Op mijn gelopen. 6 doden.De scheepsschroeven van de mijnenveger Hr.Ms. Jan van Gelder raken bijTerschelling een mijn uit een Nederlands mijnenveld. De explosie veroorzaaktzware beschadigingen aan het achterschip. Er vallen twee doden, vieropvarenden raken zwaargewond en vier lopen lichte verwondingen op. Van dezwaargewonden overlijdt één dezelfde dag nog. Drie opvarenden raken vermist.Van de overlevende zwaargewonden zijn twee met naam bekend: kwartier-meester L. van Eyck uit Den Helder en aspirant-kwartiermeester F.F.A. Arends uitDordrecht.Na de explosie wordt het schip naar de haven van Den Helder gesleept, waar hethersteld werd. Op 10 mei 1940 werd de Van Gelder als escorteschip van Hr.Ms.Onderzeeboot 013 naar Engeland gezonden. Gedurende de rest van de oorlogvoer de Van Gelder onder Britse vlag en werd gebruikt als escorteschip. In 1946keerde de Jan van Gelder terug naar Nederland, waar het tot in 1956 in de vaartwas bij de marine. Tot medio 1961 werd het schip in reserve gehouden. Daarnawerd de Jan van Gelder opleidingsschip bij het Zeekadetkorps Schiedam.

 

Bronnen
O.G.S.; www.schiltmeijer.nl; oorlogsslachtoffers Kon Marine
Bron geboorte: geboorteakte 30
Bron overlijden: overlijdensakte 239

Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id